Cenzúrázatlanul

Csibész gyerekek, szerelmes fiatalok, szerető anyukák, apukák: pont olyanok voltak, mint amilyenek mi vagyunk.
Az ő életüket azonban szétszaggatta a háború, a nyomor, a betegség, a terror. Visszaemlékezések egy időszakból, amiben az emberek sosem tudták, mit hoz a következő pillanat,
vagy inkább: mit visz el. A hétköznapi emberek napló részletei mellett olvashatjuk "hivatásos" betűvetők, politikusok, közéleti szereplők sorait is.

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 308.

1945. január 22. hétfő

Egy nagyon nehéz és hosszú éjszaka volt… A levegőben volt valami, ami éreztette, hogy különös valami fog történni… 9 óra után igen erős tüzérségi tűzre lettem figyelmes. Ez a tűz 12-től ½ 1-ig tartott, ½ 1-kor lefeküdtem. Később újból hallottam ismételt erős ágyúzást, erős becsapódások is voltak. Lefeküdtünk… 2h körül újból erősebb tüzérségi tűz, amelyből azt láttam és éreztem ki, hogy a tüzérütegek hátrébb jöttek állásba, s több közülük a város belsejébe[n] vett állást. A német becsapódások is mind gyakoribb[ak] és közelebbiek lettek. Időközben megfigyeltem, hogy erős orosz mozgás van a Budai út[on] és [a] Berényi úton. Igen sok motorizált tüzérség, tank, páncélgépkocsi ment hátra, s szinte folyton mentek a lovas kocsis trének. [A] gyakorlott [szem] látta, hogy mennek vissza és ki a városból, éspedig a Budai úton, de a Berényi úton is mentek vissza, éspedig [a] trén, ütegek, sőt gyalogság is. Szőlőhegy felől erős, világító tűz és egy kevés ágyúzás volt. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 312.

1945. január 23. kedd

Nagyon nehéz éjszaka volt. Már kora este, tiszta holdvilágnál tüzérséggel kezdték Szőlőhegy vidékéről lőni a várost. A torkolattüzet láttam felvillanni, majd a palota fölött elrepülve, a búzapiacon becsapódott a lövedék. Röviddel utána minduntalan erős 3-as detonáció. Rájöttünk, hogy repülő bombázza a várost, amely félóránként visszatér, és kis bombákat dob le. Egész reggelig tartott ez, úgy ½ 5-ig… Sok német megy át a városon. Észak felé, még elég közel harci zaj van. Megjelentek a plakátok, nyilasok és egyéb mozgalmi alakulatok. Köpedelem, ahogy kinéznek. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 314.

1945. március 6. kedd

Összeegyeztettem az összes hírt, amelyet a mai nap folyamán hallottam; óriási nagy a német felvonulás, Fehérvár felé az úton a polgári közlekedés szünetel, Zirc irányába csak Zirc felől lehet közlekedni, odafel[é] nem. A repülők szerint nagy német támadás indult meg, éspedig Zalából a Balatontól délre, Kaposvár felé, Polgárdi felől Siófok, Kisláng felé, azonkívül Pest felé. [A] hír szerint a támadás iránya és célja Pécs–Dunaföldvár–Budapest. A Dunántúlt hamarosan ki akarják pucolni… Fehérváron a Palotai utat és a zsidó templomnál a kaput befalazták. Hogy ez barikád-e vagy pedig csak az út elzárása a közlekedés elől, azt nem tudni. Fehérváron sok az orosz partizán, de sokat ki is végeztek közülük. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 319.

1945. március 19. hétfő

½ 10-kor kis riadó, de nem mentünk le az óvóhelyre… A rendőr elmondta, hogy az a hír van, hogy az oroszok Győr felé érkeztek, és hogy Pozsony is veszélyeztetve van. Abszurdnak jeleztem ezt a hírt, mert akkor Komáromnak már el kellett volna esnie, erről pedig szó sincs. Azt is híresztelik, hogy Bicskénél áttörték az oroszok a német frontot. Egy támadás itt, ebben a térségben valószínűnek látszik, de hogy ilyen eredménnyel járt volna – kérdéses. A Wehrmachtberichtből [a német fegyveres erők jelentése – a szerk.] azt olvasom ki, hogy a német támadás a Dunántúlon erős orosz ellenállásra talált, s nehezen megy előre. A németek közlik az oroszok összes veszteségeit Magyarországon szeptember óta – ez nekem nem tetszik, ez akkor szokott történni, ha megakad valami. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 320–321.

1945. március 22. csütörtök

Fehérvár körül nem tiszta a helyzet. Német hír szerint [az] oroszok erős páncélkötelékeket vetnek be Székesfehérvárnál, hogy elvágják a németeket, de a németek Székesfehérvár déli részét (Máriahegy) még tartják. [Az] oroszok elérték Várpalota vonalát, Tatát, és benyomultak a Bakonyba, egyes hírek szerint Szőnynél kiértek a Dunához. Esztergom elesett. Győrben [és] Veszprémben nagy az izgalom, ürítik a két várost, s Komáromot is. Bombázzák is erősen ezeket a városokat. [A] németek szerint is igen nagy erőkkel támadnak az oroszok. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 321–322.

1945. március 24. szombat

Egész nap gyönyörű, szép idő volt. Riadó, gép nem volt. Este jött a hír, hogy Veszprém, Zirc elesett. Az oroszok nagy offenzívát visznek előre a Bakonyban, [a] Balaton és [a] Duna között, a németek Komáromnál ellentámadást hajtanak végre, de kérdés, fel tudják-e tartóztatni [őket]. Győrt és Pápát [ki]ürítik. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 322.

1945. március 27. kedd

Az oroszok közeledésének hírére nagy a riadalom és idegesség a városban. A németek pánikszerűen menekülnek, és a legképtelenebb hírek keringenek, így pl. hogy Szálasi lemondott, és József fhg. [főherceg – a szerk.] vette át az uralmat. Lehetetlen! Az oroszok állítólag elérték Marcalit és a Rába folyót, és Sárvár előtt állnak. A zárdában lévő kórházat [ki]ürítik, a legénységet elbocsátják, [a] betegeket Németországba viszik, de hogy kapnak-e vagont, azt nem tudják. [A] kormány állítólag már elment, [a] képviselő- s felsőház holnap megy. Kőhidáról elviszik a védőőrizeteseket, de ez is halasztódik. Sokat gondolkozunk és beszélünk erről, hogy mi lesz velünk, elvisznek-e, vagy itt maradunk. (Székesfehérvár)

Shvoy Kálmán

Perneki Mihály (szerk.). Budapest, Kossuth, 1983. 324.

1945. március 31. szombat

A II. emeleti ablakból nézem, s látom a sok vörös, zöld és fehér világító jelzéseket. [A] német üteg elhallgatott, állást változtat, rövidesen az orosz ütegek Szőlőhegyen, Lővéren, a mi magasságunkban megnyitják a tüzet. Mindez oly gyorsan játszódott le, hogy alig vettük észre, és már az élelmezési raktár magasságában jártak, s megkezdődött a tankok előrenyomulása. Tank tank után, az ütegek tüzelnek, s a világító rakéták egyik a másik után.

Éjjel 1h-kor jelent meg az első orosz járőr, de csak a katonakórházat nézte meg, mert úgy lett vezetve, hogy ne mehessen le az óvóhelyre. Német katonát keresett. Egy magyarul tudó orosz fogoly nagyszerűen tolmácsolt. A sebesültek is nagyon féltek, azt hitték, hogy agyonlövik őket. Az oroszok 2 sebesültet láttak az ajtóban ülve kuporodni, kérdezték, miért nem fekszenek ágyba, s felemelve őket, ágyba vitték. (Székesfehérvár)

Somfai János

In Tóth Dezső (szerk.): Veszprém megyei honismereti tanulmányok XX. Veszprém, Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, 2001. 37–61.

1945. március 1. csütörtök

Este gyümölcsíz, és ami szinte hihetetlen a magyar hadseregnél, tejeskávé a vacsora. Ma érdekes híreket hallottam. Egyik, hogy a törökök a magyar katonaság és [a] leventék hazaszállítását kívánják, és akkor ők szállnák meg az orosz helyett az országot. A másik, hogy Svájc abban az esetben, ha a német és az angol megegyezik, hadat üzen az orosznak. A vacsora gyümölcsíz. A fiúknak az a gyanúja, hogy a fejesek zsiványkodnak, mert mint az egyik hadapród elszólásából kitűnt, este vaj kellett volna vacsorára. Most alighanem a reggelire járó lekvár másik felét kapjuk. Ezzel szemben, amint a suttogó propaganda mondja, Pribék zászlós felesége, egy dísznőstény vajas dzsemet óhajtott reggelire. A családok kihozásának más oldalról is jelentkezik következménye. Két úriasszony összeszólalkozott az óvóhelyen, és az egyik azzal torkolta le a másikat, hogy ő érettségizett. (Friedrichshafen, Dél-Németország)

(A háromgyermekes Somfai János a bakonybéli római katolikus elemi népiskola tanítója volt, amikor 1944 novemberében behívták katonának. Egy gyors és felületes kivégzést követően Németországba vezényelték.)

Somfai János

In Tóth Dezső (szerk.): Veszprém megyei honismereti tanulmányok XX. Veszprém, Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, 2001. 37–61.

1945. március 4. vasárnap

Ebéd 4 körül. Fél 5-kor sorakozó. A tűzoltólaktanya közelében levő templomba megyünk esti misére. Modern stílusú, gyönyörű, hatalmas épület. Mellette a plébánia romokban. A templom sarkát is megbontotta a bomba. A hatalmas orgona sípjai sajátosan, burkolat nélkül sorakoznak az evangéliumi oldalon. Néhányat kiütött a szilánk. A templom gótikus boltíveire dongaboltozat simul. Az oltáron csak két gyertya ég. Férfit alig látni, csak nők vannak. A mise egyes részeit németül olvassák. A latin feleleteket a nép is énekli. A latint torzítják. Énekük kellemes, összetanult. Mindig különös meghatottság fog el, ha először vagyok egy templomban. Ma fokozottan érzem ezt. Úgy látom, nemcsak engem fog el imádságos hangulat, a többiek is meghatódtak. Érdekesek ezek a fiúk! Otthon mosdatlan szájúak, itt meg Istenhez fordulnak. Mise után prédikáció. Háborús prédikáció az otthontalanok, szétszórtak, szétszakítottak vigasztalására… (Friedrichshafen, Dél-Németország)