Felelős szerkesztő: Ötvös István
Koncepció, kreatív szerkesztő: Tulok Péter
Lektorálták: Stark Tamás, Bognár Zalán
Dizájn, grafika: Rajcsányi László
Térképinformációk: Mihályi Balázs
Életrajzok, fogalmak: Melkovicsné Madarász Anita, Wirthné Diera Bernadett, Szilágyi Gábor
Kronológia: Szuly Rita
Sajtóanyagok: Sipos Eszter, Szuly Rita, Bakó Zsigmond, Tulok Péter
Fotóválogatás: Bethlen Klára, Kovács Villő
Ostromnaplók válogatása: Erdős Kristóf, Mihályi Balázs, Tóth Gábor
Olvasószerkesztő: Szőts Zoltán Oszkár
Fotó: Szabó Banabás
Weboldal gondozása, adatkezelés, szövegírás: Millei Mónika, Tulok Péter
_________________________________________________________________
Domain-név tulajdonosa: Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Székhely: 1088 Budapest, Vas utca 10.
Telefon: +36 1 800-1450
Főigazgató: Rabóczki Bence
Üzemeltetésért felelős egység: NEB Kutatási Osztály
Technikai kapcsolat: NEB Informatika (it@neb.hu)
________________________________________________________________
A honlap tartalma folyamatosan bővül. A megjelenő tartalommal és információval kapcsolatos felhasználási, megjelenítési jogokat a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala fenntartja. Felhasználási feltételek A honlap tartalma a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, kivéve, ha a tartalomszolgáltatót a honlap egyes elemei vonatkozásban harmadik személyt jelöl meg jogtulajdonosként. A honlap egyes elemei felhasználásának minden esetben meg kell felelnie a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) vonatkozó rendelkezéseinek. A Felhasználó a tartalom tekintetében jogosult az Szjt. szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást (nullaev.hu) köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A szabad felhasználáson kívül eső körben a honlap eredeti tartalma csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a honlapról átvett anyagot, mely körbe a szöveges tartalom, az állóképes tartalom és mozgóképes tartalom egyaránt beleértendő, a tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre. A Felhasználó a tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl részben, vagy egészében nem tárolhatja, adatbázist, archívumot nem képezhet, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé. A tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele és az oldal tükrözése tilos. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre. A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni. A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen Felhasználási feltételek nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.