Az operaház vasárnap délután fényes külsőségek között megtartott díszelőadással ünnepelte az ország felszabadítását és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány átköltözését Budapestre. A díszelőadáson jelen volt [Kliment] Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke is. Megjelentek [dálnoki] Miklós Béla miniszterelnök, a kormány tagjai és a magyar politikai és szellemi élet számos kiválósága. A meghívott közönség a jól sikerült előadást nagy tetszéssel fogadta – írta az Új Szó.

Új Szó