A közellátási minisztérium budai kirendeltsége nálunk talált hajlékot. Orosz tisztek újból teherautókkal jöttek az Áldássy-berendezésért. A nővéreket kiküldték. Elszaladtunk az elöljáróságra, a polgármester telefonált az orosz parancsnokságra, de nem érkezett senki megakadályozni a rablást. Már a harmadik autót is megrakták. Azt a tanácsot adták, zárjuk rájuk a kaput, de ezt nem lehetett [keresztül]vinni. Az újságban azt olvastuk, hogy az 507 m hosszú Horthy Miklós [ma Petőfi – a szerk.] hídból 398 m, a 331 m hosszú Ferenc József [ma Szabadság – a szerk.] hídból 148 m, a 374 m hosszú Erzsébet hídból 352 m, a 367 m [hosszú] Lánchíd egésze, a 607 m [hosszú] Margit hídból 288 m vált a robbanás miatt használhatatlanná. A helyreállításhoz 37 ezer tonna vasra volna szükség. (Buda, Krisztinaváros)

Fodor Eszter (szerk.). Budapest, Szociális Missziótársulat–Kairosz Kiadó, 2014. 121.