Tífusz- és vérhasjárvány fenyeget. Oltásokat rendelnek el, és a köztisztaságot sürgetik. [Egy] fiatalember cirill betűs idézéssel keresi Szecs Annát a fogházban. Felfogjuk, hogy fogházmissziónk vezetőjét, kedves Melitta nővért keresik, de nem áruljuk el. Azt mondjuk, hogy a kedves nővérek a fogházban vannak most is. A detektív visszamegy, megtalálja és felkíséri Melitta nővért a Gellért Szállóba. Délután már ki is engedték az oroszok. A kihallgatás a bírák és őrök kommunistaellenes magatartására nézve terhelő adatok gyűjtésére vonatkozott. A semleges felelettel nem voltak megelégedve, és azzal bocsátották el, hogy három heti gondolkodási időt adnak a részletesebb feleletekre. Az ügynek folytatása nem lett. (Buda, Krisztinaváros)

Fodor Eszter (szerk.). Budapest, Szociális Missziótársulat–Kairosz Kiadó, 2014. 117–118.