„Az osztrák határ közelében Sopront választották Szálasiék utolsó magyarországi székhelyüknek. Hónapokon át építették a város védővonalait. Mindent elkövettek a város megvédésére. Támpontok egész rendszere húzódott Sopron előterében. Tulajdonképpen Sopron előtt Bécset védték a nyilasok” – kezdi az Új Szó a nyilasok soproni rémtetteit bemutató cikkét, amelynek valódi célja, hogy a Vörös Hadsereget a végén felszabadítóként mutathassa be.

A város és a környék lakosságának ezreit mozgósították a védővonal építésére. A munkálatok nehezek voltak, és a munkaviszonyok olyan kibírhatatlanok, hogy az ott dolgozó kényszermunkások között mindennap sok halott volt.

Egy soproni lakos, Fábián Lajos beszéli:

– A németek és a nyilasok összeterelték a megbízhatatlanokat, a gyanúsakat és a zsidókat. Körülbelül 1500 embert gyűjtöttek össze egy helyen. A védővonal építésének néhány hete alatt a nehéz munka és az éhezés miatt az 1500 emberből mintegy 1000 meghalt. Amikor a nyilasok érezték, hogy közeledik [a] végük, [a] végsőkig fokozták a terrort. Nap mint nap tűntek el emberek. Az értelmiségnek számos tagját hurcolták el.

A lakosság egyre inkább szembehelyezkedett a nyilasok rendelkezéseivel. Erre elrendelték, hogy az üzletek csak a nyilaspárt tagjainak árusítsanak.

Egy Payer nevű munkás a moszkvai és londoni rádióadásokat hallgatta. Megtudták [ezt] a nyilasok. Betörtek [a] lakásába. Mindent feldúltak, összeromboltak. Őt és családját véresre verték, majd elhurcolták. Azóta sem kerültek elő, valószínűleg megölték őket.

Két héttel a Vörös Hadsereg bevonulása előtt a németek leszerelték a szövőgyár és a többi üzem értékesebb gépeit. Németországba szállították azokat. A kórházak, klinikák műszereit is leszerelték. Elhurcolták a mozigépeket. Összeterelték, és Németországba szállították az orvosokat, az egészségügyi személyzetet.

A dunántúli utakon kimerülten vándorolnak asszonyok, gyerekek, öregek, katonák ezrei, akik megszöktek a nyilasok elől, mielőtt Ausztriába szállították volna őket. A magyar katonák közt egész fiatal gyerekek vannak. 15-16 évesek.

Most már felszabadult a Dunántúl is. Magyarország népe megtanulta, hogy mi az a német megszállás. De megtanulta azt is, hogy a Vörös Hadsereg hozza a felszabadulást.

Új Szó