Reggel 8 óta erős ágyútűz alatt állunk, 2 Volltreffer [telitalálat – a szerk.] a házban. Most már összesen 13. Zsiga ajtaja előtt az udvaron és a Ricsováry-lakásban. Egész estig bomba, gránát egymást váltja, óvóhelyünk meg-megremeg. Egy 28-as gránát az udvarba esett. Isten különös kegyelme folytán nem robbant, és most is itt fekszik. Különben alig írnám most e sorokat. Ez a fokozott ágyúzás igazolni látszik azt a hírt, hogy tegnapelőtt az oroszok ismét megadási ajánlatot tettek, melyet [a] németek visszautasítottak – ez most a megtorlás! (Budai Vár)

In Buzinkay Géza (szerk.): Élet az óvóhelyen. Vári ostromnaplók, 1944–1945. Budapest, Várbarátok Köre–Litea, 2003. 34.