Mozi volt, mozi lesz! Mindez alapvetően jó hírnek számított 1945 tavaszán, kérdés, hogy a háború sanyargattatásaiból ébredező korabeli közönség valóban német hadifoglyok menetelését vágyta-e a vetítővásznon látni. A férfiak nem istenek filmcím már valóban „békebelibbnek” hangzik, de a beszámoló erre az alkotásra nem pazarolt többet egy kósza megjegyzésnél. „Kultúrkritikával” inkább a nyilasokat illette, miközben udvariasan elejtette a cikk végén, mintegy lábjegyzetként, hogy „az állam igénybe veszi a mozik jövedelmét”, és az intézkedés alól csak a pártok mozgóképszínházai mentesültek.

Mindenki tudja, hogy Esztergom két mozgóképszínházát a német banditák teljesen kirabolták. Leszerelték a gépeket, és elhordták a berendezési tárgyakat. Városunknak a béke kerékvágásába való visszazökkentéséhez viszont nagyon hiányzott a két mozgóképszínház működése. A Magyar Kommunista Párt esztergomi szervezete a nehézségek ellenére elhatározta legalább az egyik mozi megindítását. Emberfeletti akadályokat küzdöttek le a szervezők és technikusok, és vasárnap már vetítettek is a Kultúr Mozgóban. Az első előadás magán viselte a kezdet nehézségeit. Budapesten ugyanis a nyilas pribékek a valamirevaló filmeket elégették, csak az maradt meg, amit elrejtettek. És még nem is kerültek elő a jobb filmek.

Az előadás elején hangoshíradó mutatta be 57 600 német fogoly átvonulását Moszkván. A verhetetlennek hitt fogolysereg élén 19 német tábornok menetelt, arcukról lekopott az egykori porosz gőg, csak a pribékség vonásai maradtak meg rajtuk. A felvonulás után öntözőautók mosták végig az útvonalat, melyen elhaladtak Hitler zsoldosai, hogy szennyüket a moszkvai csatorna nyelje el. A közönség tapsviharban tört ki ennél a jelenetnél.

A híradó után egy régi filmet vetítettek A férfiak nem istenek címmel. Nem lehetett más filmet kölcsönözni. Úgy értesülünk, hogy a jövő héten teljes műsort kitöltő orosz hangoshíradót láthatunk, amit nagy érdeklődéssel várunk.

A vetítés és a hang még nem volt „békebeli”, de Szabó Ferenc vezetésével folyik a munka, hogy a hiányokat kiküszöböljék. Az első előadásnak így is nagy jelentősége van: városunk a béke régi ízeit kóstolhatja a Kultúr mozgóképszínházban.

A mozikkal kapcsolatban itt közlünk néhány hírt. Az első az, hogy felülvizsgálják az összes engedélyt. Eddig új engedélyeket senkinek sem adtak ki. A másik hír szerint az állam igénybe veszi a mozik jövedelmét. A jövedelmet kulturális és közcélokra fordítják, múzeumokat és középületeket javítanak ki belőle. Budapesten csak a pártok mozgóképszínházai mentesek a jövedelem állami igénybevétele alól.

Népakarat