1945. február 11-én fejeződött be a jaltai konferencia, ahol Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt és Joszif V. Sztálin többek között az európai országok háborút követő újjászervezésében is megegyezett. Ennek egyik fontos elemeként Magyarországon is megkezdődött a nyilas uralmat kiszolgálók üldözése, megtörése. A cikk állítása szerint egy „ismeretlen olvasó” gyűjtötte össze az általa ismert nyilas színészek névsorát.

Kaptuk a következő levelet:

– Igen tisztelt szerkesztő elvtárs! Figyelemmel kísérem a mozik műsorát, és meglepetéssel tapasztalom, hogy olyan színészeket reklamíroznak még ma is, akik hangos nyilasok voltak. Annak ellenére, hogy nehéz filmhez jutni, figyelembe kell venni, milyen filmek kerülhetnek előadásra, mert fasiszta irányú filmeknek és nyilas színészeknek nem szabad nyilvánosságot adni. Egy csokorra valót összeállítottam az ismert nyilas színészekből és színésznőkből, azzal, hogy a névsor korántsem teljes.

– Közismert volt nyilas és németbarát felfogásáról Kiss Ferenc, a fasiszta színészkamara elnöke, aki Sopronba menekült. Hosszú Zoltán fasiszta nyilatkozatokat tett, Tornyi Imre az Ártatlanok? című fasiszta színdarab főszerepét játszotta, Csányi László a nyilas Magyarságban kijelentette, hogy fasiszta érzelmű. Szilassy László az október 15-i puccs után újságokban hangoztatta nyilas érzelmeit, Wessely László, a színészkamara választmányi tagja volt, és a nyilas pártban tisztséget viselt; Fedák Sári németbarát és szovjetellenes nyilatkozatokat tett, Rökk Marika jelenleg is Németországban játszik. Szeleczky Zita a nyilas párt tagja volt, és elmenekült, Várady Gyöngyi, Kelly Anna, Barabás Sári felléptek a Szálasi-matinén.

– Ez csak kis töredéke a fasiszta színészek dicstelen galériájának. A demokratikus közvélemény nevében követelem: feketelistára a fasiszta színészekkel és filmjeikkel! A hatóságok indítsanak erélyes nyomozást a fasiszta színészek felkutatására, mert ezeknek is népbíróság előtt kell felelniük cselekedeteikért.

Tisztelettel: (Aláírás)

Tiszántúli Népszava