A Széchenyi fürdőt, Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexumát sokan a mai napig Szecskaként emlegetik. A medencék forrásait Zsigmondy Vilmos bányamérnök, a magyarországi artézi kutak feltárásának megteremtője fúratta ki. Érdekesség, hogy az 1926-ban kiírt fürdőbővítés pályázatát egy bizonyos ifj. Francsek Imre építész nyerte meg, aki később egy szovjet Gulág-táborban halt meg. A Széchenyi fürdő Budapest ostromakor kisebb sérüléseket szenvedett, de a kút szerencsére sértetlen maradt. Ennek köszönhetően a népfürdőt már januárban használatba vehették a bevonuló szovjet katonák. Az 1945-ös újjáépítést követően pedig már bárki élvezhette a Szecska nyújtotta lehetőségeket.

Kisebb ünnepség keretében adták át rendeltetésének szombaton délelőtt Budapest egyetlen működő fürdőjét, a városligeti Széchenyi fürdőt. Az ünnepségen mindazok részt vettek, kik közreműködtek ennek a közegészségügyi szempontból rendkívül fontos intézménynek az újjáépítésében.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd az igazgatóság részéről Kiss Elek arról beszélt, hogy már február 3-án megalakult a fürdő üzemi bizottsága, és azonnal hozzákezdtek a gránátoktól, aknáktól, légi bombáktól súlyosan sérült épület helyreállításához.

Az üzemi bizottság elnöke, Knourek István rámutatott arra, hogy a fürdő üzembe helyezése valamennyi alkalmazott kilenc heti vállvetett munkájának az eredménye.

A XIV. Kerületi Nemzeti Bizottság nevében Szolga Ferenc kiemelte, hogy erről az ünnepségről hiányoznak a városháza kiküldöttei. Ha a városháza a jövőben nem ad segítséget, a nemzeti bizottság jár majd közben, hogy a munkásság megkapja a neki járó bért. Koós Antal, a XIV. kerületi szakszervezeti bizottság kiküldöttje arról beszélt, hogy sem most, sem a jövőben nem nézik: hány szakszervezeti tagja van valamely üzemnek. A Magyar Kommunista Párt XIV. kerületi szervezetének üdvözletét Csonka Tibor titkár elvtárs tolmácsolta. Amikor a budapesti csata a legjobban tombolt – mondta –, a fürdő munkásai már hozzákezdtek a munkához, amelyet sajnos nem mindig kísért megértés. Az egyetlen hivatalos fórum a XIV. kerületi tisztiorvosi hivatal volt, amely melléjük állt.

A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nevében Körösi Ilona köszönetet mondott a dolgozó nők nevében a Széchenyi fürdő munkásainak példamutatásáért.

Végül dr. Burger Tibor kerületi tisztiorvos rámutatott arra, hogy a fürdő megnyitása mutatja az új idők új szellemét. Harc volt, de a harc még nem ért véget. A közhivatalokat megtöltjük olyan szellemmel, amely megfelel a demokratikus Magyarországnak.

Ezután részt vettünk az üzemi bizottság ülésén. Az első osztályú gőzfürdőt egyelőre gyermekek ingyenes fürdetésére használják. A férfi népfürdő, amelyet elsőnek, már január 26-án helyeztek üzembe, a Vörös Hadsereg katonáit szolgálja ki. A női népfürdőt háromszor egy héten nők, négyszer férfiak használhatják.

Szabad Nép