Az „igazságszolgáltatás” meghatározott keretei 1945 után nagy mértékben lazultak. Mit értünk keretek alatt? A bíróság működésének szabályzatát, amely fontos kritériumokon alapult. A rovat első cikkéből kiderül, hogy a későbbi bíróknak nem volt szükségük jogi végzettségre, alkalmazásuknak csupán egyetlen lényeges feltétele akadt: a rendszer kiszolgálása. Érdekes, hogy a propagandacikkben milyen körülírással igyekeztek ezt a törvénytelen lépést legitimálni.

A népbíró

A legutóbbi népbírósági tárgyaláson nem a lombrosóarcú [utalás Cesare Lombroso olasz kriminológusra, akinek elmélete szerint a „született bűnöző” azonosítható fizikai jelek alapján] vádlottat, hanem a tiszta tekintetű, jó magyar vonású bírót figyeltük. Ritkás őszülő haj, csillogó szempár, az egészséges bőr ráfeszül a kemény kun koponyára. Fegyelmezett tekintettel kíséri a tárgyalás minden fázisát. Ruhája kopott, de kínosan tiszta, cipőjéről jobb nem beszélni. Foglalkozása: kétkezi munkás. Hivatása: bíró. Népbíró.

Horpadt zománcdobozkából furcsa füvet csavar cigarettapapírba. Mit szívsz? A felelet természetesen hangzik: Planta-teát. De hát miért? A nagykörúton nyüzsögnek az árusok, kaphatsz szűzdohányt vagy Symphoniát is, miért szívsz Plantát? Kérdem. Hangjában semmi keserűség, csak a tiszta tekintetű szempár villan fel egy pillanatra: „nincs pénzem rá!”

Válasza meghökkent, és [a] perc törtrésze alatt már vádolnám a társadalmat, a vezetőket, de amint ránézek, megnyugszom, és hirtelen meleg érzés tölt el.

Igen, ő az igazi népbíró. Igazgatósági- és klubtagság nélkül mégis igazságos lesz, ha kell, életet ajándékoz a lelkiismerete, ha úgy diktálja, halálra ítél, vagy rabságba küld. Éjszaka biztosan tiszta lelkiismerettel alszik. Hivatást teljesít. Keze a törvény ökle, de ujjai Planta-teát csavarnak.

L. B.

Az állami tisztviselők közül is rövidesen eltávolítják a fasisztákat

Kedden délben tették le az esküt az ipar[ügy]i és a pénzügyminisztérium igazolóbizottságainak tagjai, és azonnal hozzákezdtek a két minisztériumban működő tisztviselők magatartásának megvizsgálásához. Hamarosan a többi minisztérium igazolóbizottsága is megkezdi működését. A bizottságok gondoskodnak arról, hogy mindazok az állami tisztviselők elhagyják az íróasztalukat, akiknek távozását eddig csak a közvélemény kívánta.

Rehabilitálják az elbocsátott közalkalmazottakat

A Magyar Közalkalmazottak Országos Szabad Szakszervezete kipróbált, baloldali vezetőkkel megalakult, és március 25-i első nyilvános nagygyűlésén bejelentette, hogy a jövőben a legszorosabban együtt kíván működni a munkás szakszervezetekkel. A szabad szakszervezet jogvédő irodája most felhívta az 1919. év óta politikai magatartásuk vagy származásuk miatt elbocsátott és mellőzött állami közalkalmazottakat, hogy érdekeik védelmében okirataikkal felszerelve, haladéktalanul jelentkezzenek a szakszervezet székházában.

Segélyt kapnak a közalkalmazottak

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletet adott ki, melynek értelmében a tényleges szolgálatot teljesítő vármegyei, államvasúti, törvényhatósági, városi, községi és egyéb alkalmazottak, a honvédség, csendőrség és rendőrség személyzete egyszeri rendkívüli segélyt kapnak. A segély összege a családtagok számához igazodik.

Népbíróság elé utalt két fővárosi tisztviselőt az igazolóbizottság

A fővárosi igazolóbizottság első ülésén egyhangúlag igazolták Morvay Endre alpolgármestert. Ugyanakkor Orbay Dénes tanácsnokot és Feigler Károly volt tiszti főügyészt nem igazolták, és mindkettőjük ügyét áttették a népbírósághoz. Lázár Sándor tanácsjegyzőt a bizottság áthelyezésre ítélte.

Felhívás

A XIII. kerületi orosz katonai parancsnokság felhívja a lakosságot, jelentkezzék véradás céljából a már megállapított feltételek mellett minél nagyobb számban a Gyöngyösi úti gyermekkórházban. Folyó hó 29-től kezdődően állandó ügyelet [várja őket].

A franciaországi Magyar Függetlenségi Mozgalom

…országos kongresszusa központi bizottságot választott, melyben pártpolitikai szempontok tekintetbevétele nélkül a magyarság legkiválóbb képviselői foglalnak helyet, köztük Bölöni György, Harsányi Tibor, Németh Andor, Rakovszky András, Gyomai Imre és Dobosy László.

A Szabad Nép

…vasárnapi számában tudósítás jelent meg a vasasok székházában rendezett gyűlésről, melyet a Vörös Hadsereg részére dolgozó üzembizottság elnökei tartottak. Ezen a gyűlésen felszólalt Sussmanovits alezredes, és beszédével összefüggésben az a téves közlés jelent meg, mintha az alezredes a Vörös Hadseregnek dolgozó munkások bérének háromszáz százalékos emeléséről beszélt volna. Meg kell állapítani, hogy e pontban fordítási félreértés történt.

Szabad Nép