„Truman, Churchill és Sztálin generalisszimusz kétségtelenül megtalálják majd a helyes utat a német imperializmus végleges elpusztítására” – fejezte ki reményét a Novoje Vremja folyóirat A potsdami értekezlet várható kihatásairól című cikkében, amelyet az Új Szó is megjelentetett. A híradás a potsdami találkozó megkezdéséről tudósított.

A nagyhatalmak legfontosabb feladata a német hadigépezet szétzúzása után a tartós béke és a nemzetközi biztonság kiépítése. A német militarizmus, a porosz hatalomvágy egyetlen emberöltő alatt kétszer taszította pusztulásba a népeket. A potsdami találkozás célja az, hogy meghatározzák a nagyhatalmak közös politikájának legközelebbi célkitűzéseit. A nagyhatalmak koordinált politikája valósággá vált a háború alatt, és most, a háború végével döntő a jelentősége.

A szovjet kormány mindig azt hangoztatta, hogy a Hitler-klikk nem azonos a német néppel, és ma is kitart eredeti álláspontja mellett: a német népet nem akarja megsemmisíteni. Feltétlenül ragaszkodunk azonban a fasizmus utolsó hajszálgyökerének a kiszakításához is, és egyik lényeges célunk a német hadigépezet teljes és végleges elpusztítása.

Engedékeny magatartásunk nem változtat azon sem, hogy a krími értekezlet [ismertebb nevén: a jaltai konferencia – a szerk.] határozatai szerint a németek természetesen kötelesek minden kárt jóvátenni, amit esztelen rosszindulatukban okoztak.

A nagyhatalmak közös politikájának világszerte nagy jelentőséget tulajdonít minden nép. Minden haladó nép tudja, hogy békéjét és nyugalmát csak a fasizmus kiirtása és a német militarizmus szétzúzása biztosíthatják.

A három vezető államférfi potsdami találkozása a legyőzött náci fenevad fellegvárában, a porosz militarizmus potsdami szentélyében folyik. Truman, Churchill és Sztálin generalisszimusz kétségtelenül megtalálják majd a helyes utat a német imperializmus végleges elpusztítására.

Új Szó