kommunista politikus, a kommunista párt második embere és vezető gazdaságpolitikusa 1945 után

A Singer Ernő néven született politikus zsidó kispolgári családból származott, orvosi tanulmányokba kezdett, ám félbehagyta azokat. A nemzetközi kommunista mozgalom tagjaként 1936–1939 között Spanyolországban a köztársaságiak oldalán harcolt, sokakat juttatott a szovjet titkosszolgálat kezére. A második világháború alatt Moszkvában a Kommunista Internacionálé apparátusában dolgozott. Hazatérése után kereskedelem- és közlekedésügyi (1945), közlekedésügyi (1945–1949), pénzügy- (1948–1949), állam- (1949–1952), illetve belügyminiszter (1953–1954) és miniszterelnök-helyettes (1952–1956) lett, 1949–1952 között pedig a Népgazdasági Tanács elnökeként tevékenykedett. 1949–1953 között Rákosi Mátyással és Farkas Mihállyal tagja volt annak a háromtagú informális csúcsbizottságnak („trojka”), amely teljhatalommal irányította az országot. Rákosi Mátyás leváltása után, 1956. július 18-tól 1956. október 25-ig a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára volt. 1956. október 23-án rádióbeszédében durván támadta a forradalmat, felelősség terheli őt a szovjet csapatok ezt követő behívásáért. 1956. október 25-én leváltották minden tisztségéről, és a Szovjetunióba menekült. Visszatérése után (1960), a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának augusztusi ülésén felelőssé tették az 1948–1956 között elkövetett törvénytelenségekért, a politikai torzulásokért, és kizárták a pártból. Nyugdíjas éveiben fordítói munkát végzett teljes visszavonultságban. Teljes életrajza a NEB Tudástárában olvasható.