Délelőtt három csoport dolgozott a múzeumban: Bartha Ferenc vezetésével az egyik a múzeumkert elhagyott tüzérállásai mellől kocsival hordta a téglát a múzeum udvarába. Természetesen a munkát távolról sem fejezték be. Egy másik csoport Méri István vezetésével az udvart takarította, kocsiszámra hordva ki a kert bombatölcséreibe a rengeteg lóganéjt és egyéb szemetet. Egy harmadik csoport Baky Győző vezetésével a pincéből hordta az én szobámba a szakkönyvtárat. Én válogattam szét az anyagot: meg is találtam az ígért Duna-medence-térképet. Délfelé derék őreink parancsnoka, egy igen komoly, jóindulatú százados jött lovon hozzánk őrmester kísérőjével együtt: meg akart győződni, hogy az őrség teljesíti-e kötelességét. Nagyon megdicsértem őreinket, és megköszöntem, hogy ilyen derék őröket adtak a Nemzeti Múzeumnak. Csendesen megjegyezte, hogy náluk csupa ilyen emberek vannak. (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)

Bándi Gáborné (szerk.). Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2000. 138.