A mai egész napot a költözködés apró gondjai töltötték ki. Holnap már az egész családom fönnalszik a Mágócsy Nelli szobájában. Major Ervin nemzeti zenedei tanár a feleségével és mi négyen leszünk e szoba lakói. A volt Hillebrand-féle szobába kerültek: Nemeskériék, Mériék és Bakyék, összesen tehát heten. Kubacskáék, Molnosék, Kretzói és Huszár, valamint Gurdonék Mayer úrral együtt már korábban felköltöztek. A pincelakást rövidesen felszámoljuk, s a pincét lezárjuk. A székesfővároshoz benyújtott élelmiszerkérvényünket nagy meglepetésünkre 2 nap alatt elintézték. Egy hétre szép mennyiségű élelmiszert utaltak ki. (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)

Bándi Gáborné (szerk.). Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2000. 112.