Tülüngyán Pál szombathelyi szőnyegjavító népellenes bűntett miatt került a szombathelyi népbíróság elé. A népügyészség vádirata szerint 1941. decemberében belépett a Nyilaskeresztes Pártba, ahol fegyvernélküli pártszolgálatot teljesített, anélkül, hogy vele szemben bármilyen kényszert alkalmaztak volna. A szombati főtárgyaláson Tülüngyán előadta, hogy csupán két hétig teljesített szolgálatot a nyilasok párthelyiségében, mint portás, később pedig a zsidó holmikat elosztó üzletben működött, mint kifutó. Tülüngyán vallomását a kihallgatott tanúk is megerősítették: A bíróság az enyhítő körülmények figyelembevételével hat hónapi börtönbüntetésre ítélte és elrendelte szabadlábra helyezését az ítélet jogerőre emelkedéséig, azzal a megszorítással, hogy hetenként egy ízben jelentkezni tartozik a rendőrségen.

Szabad Vasmegye