Családjával az ostrom alatt a Halászbástya kőtára melletti szolgálati lakásban lakott.

A régi pénzügyminisztérium épületének Halászbástya felőli oldalánál négy, tüzelőállomását állandóan változtató, 88 mm-es löveg állt. Kezelőszemélyzete 18 fő/löveg, valószínűleg SS-ek. Közöttük ukránok és lengyelek. A gépkocsi gumikerekeit homokzsákokkal védték, mert egy várható kitörés esetén a kocsikra szükség volt. A légvédelmi tüzérek egyike Joseph Herbert, berlini katona, [egy] bombaszilánktól elesett, egy bombatölcsérbe temették, és a háború után feleségének bátyja jött Virágékhoz érdeklődni a sír pontos helye felől. A pénzügyminisztérium pincéjében állítólag 4000 sebesült volt, német orvosok és ápolónők, akik a kitöréskor eltűntek, és a sebesülteket magukra hagyták.

Barikád a régi és új pénzügyminisztérium közt. Bőrbevonatos bútorok, hosszú kocsijú írógépek a barikádban. A bútorhuzatokat felhasították, és az átnedvesedett afrikot [rostos tömítőanyag – a szerk.] lovakkal etették fel. A katonák közt csak tiszthelyettesek, tisztek csak igen ritkán, hadnagytól felfelé inkább a [Budavári] Palotában. Intézkedni onnan jöttek és oda mentek vissza. Utolsó időben az ejtőernyős konténereket csak akkor bontották ki, ha azok élelmiszert tartalmaztak. A lőszeres tartályokat otthagyták. Az üteg Újpest felől belövéseket kapott, és két löveg megsérült.

A tüzéreket a gyalogosokhoz vezényelték, és a Déli pályaudvarhoz küldték [őket], nagy veszteségek és rossz hangulat. Az Úri utcai MNB-pincékből és a pénzügyminisztérium páncélszekrényeiből [származó], nagy mennyiségű bankjegy [volt] a katonáknál.

Február 11-én este 8 óra után élénk mozgás a katonák közt. [Egy] német főhadnagy jön a palotából, és parancsot ad a szerelvénysúly csökkentésére. Kizárólag a legszükségesebb vihető. Több oszlopban indulnak, néhány óra múlva visszaszivárgó sebesültek. Egyik közülük a Retek utcában sebesült meg egy ablakból leadott lövéstől, szerinte partizán tette. A könnyebb sebesülteket ugyanaz a főhadnagy ismét beosztja egy induló új csoporthoz. Megtudják, hogy a [Pest]hidegkút felé indult egységek „árulás miatt” a Bolyai-laktanyánál megsemmisültek. Egy másik ék páncélosokkal megerősítve nagy veszteséggel átjutott. A várban [a] németek már csak kis csoportokban, inkább a palota körül [láthatók]. Szovjet egységek 13-án, [a] déli órákban [érkeztek] a pénzügyminisztérium környékére. Gazdasági hivatal [létesült] a Halászbástyán a vár környékét tisztogató egységek ellátására. [A] sebesülteket teherautón elviszik.

[A] németek [az] utolsó időben a vár civil lakosság[á]tól élelmiszert erőszakkal rekviráltak.

Egyik lengyel tüzér 12-én éjjel visszajött, civil ruhát szerzett, és a szovjeteknek a németek elől menekült lengyelnek adva ki magát elmenekült. Miután [az] olvadás még nem kezdődött [el], a vízvezetékrendszer nem működött, az Ördög-árok ezért volt használható.

Forrás:

Hingyi László: Budapest ostroma 1944–1945. Források Budapest ostromának történetéből. II. kötet. Budapest, Etalon Kiadó, 2019. 140–141.