1944-ben a Hungária körút és a Kerepesi út sarkán laktak. 1944. december 23-án egy orosz repülőgép kisméretű bombát dobott a kenyérgyár elé a Hungária körút, a kerékgyárnál nagy tömegek álltak sorba kenyérért. További részleteket nem tud.

December 24-én este mentek le az óvóhelyre, mert szórványos tüzérségi belövések érték a környéket. A velük szemben lévő laktanyákban állandóan voltak katonák, december 25-én német wehrmachtos katonák jöttek házukba csukaszürke egyenruhában és a földszinti lakásokat szállták meg.

December 28. felé német hernyótalpas páncélkocsik 2-es iker gépágyúval álltak le az útkeresztezésbe a házak mellé, terepszínűek voltak. Ezek ettől kezdve egy ideig gótarjáni utca felé lőttek és mentek új váltóállásba. Ezek január 12-ig itt voltak.

Január 2-től 6-8 magyar katona volt beásva a [vasúti] töltés peremén géppuskákkal.

Január 3-tól január 13 hajnalig az oroszok állandóan aknavetőkkel lőtték a környéket a töltés túloldaláról. A 30-as számú ház például 37 akna belövést kapott.

Januárban a német repülőgépek ejtőernyőstartályokat dobtak le. Ezek közül egy piros ernyővel a posta fogatolt telep udvarára esett, lőszer volt benne, egy pedig a szemben lévő laktanya udvarára, a nagy gépkocsibejáró vonalában esett le fehér ernyővel, élelmiszer volt bent. Egy piros ejtőernyőt látott később a százlábú hídnál a vasúti síneken is.

Január 1-jétől a németek lőszerraktárat rendeztek be a posta fogatolt telep épületében, mely velük átellenben, a Hungária körút másik oldalán volt. Januárban híre kelt, hogy az oroszok elfoglalták a Thököly utat, talán kicsit később hallották, hogy az oroszok befutottak a Salgótarjáni utca sarkára is. Ez idő tájt a félhernyótalpas Sd.Kfz.-k mindkét irányban elmentek és lőttek, majd visszatértek.

Január 8-án már nem lehetett átmenni az úttesten az erős lövöldözés miatt.

Január 12-én este felé a hernyótalpas Sd.Kfz.-k személyzete elbúcsúzott azzal, hogy a Keleti pályaudvar főépületéhez rendelték őket.

Az utcai harcok során egy nő esett el az üres saroktelek piaci bódéihoz közel az útkereszteződésben. A műszergyár kertjétől errébb lévő gyalogjárda mellett két német katona volt elesve. Közelében, a HÉV-vonal mellett egy óriási beszakadt rész volt, mely alatt egy pinceszerű boltív volt látható, a két németet az oroszok bedobták ebbe a beszakadt pincerészbe, mely a gyalogátjáró mellett volt. Egy német volt elesve a laktanya tiszti (kis) bejárójában, onnan az utca felé előreesve. Látható volt, hogy a bejárati ajtóból nézett ki, és bal kezével a vasúti töltés tetejére mutatott a műszergyár felé, mert keze még most is így állt, egyik ujjával előremutatva.

Valószínűleg ezen az éjszakán robbantották fel a németek a Kerepesi út alatti százlábú hidat.

Január 13-án hajnalban román katonák jöttek be a házukba, majd őket kb. 2 óra múlva az oroszok követték.

Az oroszok azonnal összeszedték a férfiakat és munkára vitték őket, őt is. A hídroncs egy részét kellett eltávolítaniuk, majd Rákosfalván nagy ágyúkat látott beásva.

Január 15-e és 25-e között pedig a szemközti laktanyában jártak, ahol fából pontonokat kellett építeniük. Ezeket elkészültük után az oroszok azonnal elvitték Angyalföldre, és ott használták fel a Dunán.

Forrás:

HINGYI László: Budapest ostroma 1944–45. Források Budapest ostromának történetéből. Etalon Kiadó, Budapest, 2018. 316–317.