A háború alatt csak kivételes esetekben működő metró 1945 tavaszán szintén közelharcok színhelyévé vált.

Berlin, április 30. (TASSZ) A nácik nagy fontosságot tulajdonítanak a berlini földalatti vasútnak fővárosuk védelmében. A földalatti most már alig szolgál szállítóeszközül. A Vörös Hadsereg csapatai Berlin bekerítésével a német fővárost nagy részben megfosztották a villanyáramtól. A földalatti kocsik csak kivételes esetekben közlekednek: csapatok, hadianyag és lőszer szállítására az arcvonal egyik szakaszáról a másikra. Berlin egyes kerületeiben ostromló erőink birtokukba vették a földalatti állomások kocsijait. Egyébként a berlini földalatti vasutak nincsenek mélyre építve és sok helyen a föld felszínére jönnek ki. A berlini földalatti hálózat is heves közelharcok színhelyévé vált. Katonáink hamar elsajátították a csatázás eme új formáját és súlyos csapásokat mérnek a nácikra a földalatti hálózatban éppen úgy, mint a föld felszínén. Az egyik kerületben az ellenség a földalatti kocsipark mellett különösen elkeseredett ellenállást fejtett ki, csapataink mégis csak hamar legyűrték őket. A németek ezután a földalatti alagút szájából folytatták a lövöldözést, ezért fel kellett azt robbantani. Az aknavetők alkalmas helyet találtak robbanóanyaguk elhelyezésére és a boltozat csakhamar összedőlt a németek felett. Az életben maradt tisztek és katonák feltartott kézzel előjöttek rejtekhelyükről. Minden fegyvernemünk jól kitanulta a berlini földalatti harcot. (MTI)

Magyar Nemzet