A második világháborút követő társadalmi és politikai átrendeződés nem ment zökkenőmentesen. A sváb településnek kikiáltott Budaörsön – a vádak szerint – a „hazaáruló volksbundisták” szabotálták a földosztást, legelőként tüntettek fel gyümölcsösöket, később feltételekhez kötötték az elkobzott területek kimérését, majd miután új földigénylő bizottság alakult, zendülésük tettlegességig fajult. A belügyminisztérium és a rendőrség vezetői személyesen folytattak vizsgálatot, többek között Farkas Mihály is kiszállt a helyszínre. A belügyi államtitkárt később az Új Szó kérdezte.

Az Új Szó munkatársa felkereste Farkas Mihály belügyi államtitkárt, aki a budaörsi helyzettel kapcsolatban a következőket mondta:

– A budaörsi földigénylő bizottság helyisége elleni sváb támadást egyes lapok, illetve egy bizonyos lap arra használta fel, hogy a reakció elleni harcot hamis vágányokra terelje. A svábok között természetesen rendet kell teremteni. A belügyi kormányzat minden erejével megtisztítja a sváb falvakat a volksbundista elemektől és a bujkáló SS-katonáktól, de tudja azt is, hogy a reakció elleni küzdelem kérdése egyáltalán nem csupán sváb kérdés.

– Ami a budaörsi és általában a Buda környéki ügyeket illeti: az illető lap verébre ágyúval lőtt. Az Észak Pest megyei rendőrkapitányság mindenesetre utasítást kapott, hogy a sváb falvakat és az azokat környező erdőket fésülje át, és derítse fel a rejtőzködő SS-legényeket és egyéb fasisztákat. Az intézkedés végrehajtása folyamatban is van, és máris számos letartóztatás történt. Letartóztatják természetesen azokat is, akik ezeket az egyéneket rejtegetik.

– A budaörsi támadást – mely a svábok szabotáló földigénylő bizottságát felváltó, magyar telepesekből álló, új bizottság ellen irányult – a volt jegyző vezetésével 20 sváb hajtotta végre. Az „akció” három szervezője már a budapesti politikai rendőrség foglya.

Egyéb időszerű kérdésekről is nyilatkozott Farkas Mihály államtitkár:

– Az összefogott és még összefogandó nyilasok munkába állításának megszervezésére, munkaerejüknek az ország újjáépítésébe való bekapcsolására a Magyar Államrendőrség egy külön ügyosztályt létesített, hogy ezt a nagy horderejű kérdést intézményesen oldhassa meg.

– Intézkedések történtek a dunántúli „nyilas invázió” megfékezésére. Karhatalmi szakaszokat vezényeltek ki, azonkívül 200 válogatott rendőrt és egy 25 tagú detektívcsoportot, akik előre kidolgozott terv szerint ellenőrzésük alatt tartják az utakat, hogy a nyilasoknak az országba való beszivárgását megakadályozzák.

Új Szó