A Szovjetunió legfőbb napilapja a Pravda volt, amely teljes mértékben a Szovjetunió Kommunista Pártjának irányítása alatt állt. Budapest eleste után a lap haditudósítói a Vörös Hadsereg dunántúli előretörését is figyelemmel követték. A szovjet katonaság 1944 decemberében sikeresen átjutott a Margit-vonal keleti részén, amely ekkor a német védelem egyik legfőbb szakasza volt. Kiépítése még hónapokkal a front érkezése előtt, 1944 őszén elkezdődött. Ám hiába rendelkezett aknamezővel, betonerődökkel és műszaki zárral, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Végül a Vörös Hadsereg a Balaton északi részén az Olga-, valamint a Zsuzsanna-állást is áttörte, és elérte Győr városát.

A Pravda tudósítója részleteket közölt Malinovszkij tábornagy hadműveleteiről, amelyek során a 2. ukrán hadsereg csapatai negyvenöt kilométer mélységben áttörték a németek frontját, és fölszabadították Esztergomot, Tatát, Felsőgallát. Az offenzíva – írja a Pravda tudósítója – nehéz terepen indult meg. Budapesttől északnyugatra csak ádáz küzdelmek árán sikerült megtörni a németek ellenállását. Ezen a fronton a fasiszták a balatoni szakaszukról elvont 92. gépesített brigádot vetették harcba. Ezt a brigádot a szovjet harcosok teljesen felőrölték. Esztergomtól keletre ugyancsak más frontszakaszról elvont négy hadosztállyal próbálták a németek a Vörös Hadsereg támadását ellensúlyozni. A négy divízió között volt a két hírhedt SS-páncéloshadosztály: a „Totenkopf” és a „Reich”. A Duna felől szovjet tengerészgyalogság avatkozott bele az ütközetbe. A németek így két tűz közé kerültek, és úgy emberben, mind hadianyagban rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek.

A moszkvai rádió a magyarországi harcokkal foglalkozva megállapítja, hogy a német hadvezetőség decemberben a 6. SS-páncéloshadosztályt a nyugati frontról sürgősen Magyarországra irányította, hogy megerősítse a balatoni arcvonalat. Négy hónapig támadtak sikertelenül, sőt még arra sem tudták [rá]kényszeríteni a szovjet hadvezetőséget, hogy hadműveleti tartalékait harcba vesse. Most Tolbuhin tábornok hatalmas erőkkel százhuszonöt kilométer széles fronton indított offenzívát, tüzérsége Győrt lövi, és csapatai egy helyen már csak ötven kilométernyire állnak az osztrák határtól.

Szabad Nép