A népbíróságok felállítását az 1945. január 25-i, 81/1945. M. E. számú rendelet mondta ki. A rendkívüli különbíróságként működő testületek hatásköre újdonságnak számított, hiszen a polgári egyéneken kívül a fegyveres erők tagjaira, a Magyarországon elfogott vagy az országnak kiadott személyekre, valamint még a miniszterekre is kiterjedt. A következő cikkben a Nyíregyházán felállított népbíróságról olvashatunk.

Nyíregyházán rövidesen megkezdi munkáját a népbíróság. Mindazokat, akik részt vettek a népellenes cselekedetekben, kezdeményezői és végrehajtói voltak a fasiszta törvényeknek, népbíróság elé állítják. Ezt Nyíregyháza demokratikus közvéleménye erélyesen követeli.

Pázmányi Péter, a nyíregyházi parasztszövetség ügyvezető elnöke elsőként került a népbíróság elé. Pázmányi a legvadabb antiszemita uszító volt, cikksorozatban dicsőítette a fasiszta rendszer nagyszerűségét. Egyik leghangosabb szereplője volt a német megszállás alatti hazaáruló fasiszta társaságnak.

Vadnay József és Jándi Mihály mint [a] hírhedt nyilas „nemzetvédelmi szolgálat” tagjai részt vettek minden nyilas gaztettben, ezért kerülnek a vádlottak padjára.

Több nyírszőlősi lakos orosz partizánokat szolgáltatott ki a németeknek. Rajtuk kívül Tonku János és Biri Mihály azért kerülnek a népbíróság elé, mert két orosz katonát orozva agyonlőttek.

Tiszántúli Népszava