A moszkvai rádió egyik 1945. augusztusi adásában a magyarországi svábokat kollektíven bűnösnek minősítette.

A fasizmus maradványainak megsemmisítése nagy fontosságú a jövő békéjének és biztonságának szempontjából. Ebben a kérdésben nem szabad megfeledkezni a magyarországi svábok kitelepítéséről se[m]. Egyes német fasisztáknak sikerült ideiglenes biztonságba helyezni magukat, és ott, ahol meghúzódtak, folytatják aknamunkájukat. Nemcsak Németországban, de Európa más részeiben, sőt Amerikában is ez a helyzet.

Ezt bizonyítják a Csehszlovákiában végrehajtott diverziós cselekedetek is. Minél gyorsabban hajtják végre a Berlini Értekezlet [potsdami konferencia – a szerk.] határozatait, annál gyorsabban tér vissza a népek életébe a béke, a szabadság, és megkezdődik a jólét korszaka. A Szovjetunió, amely döntő szerepet játszott a fasiszta Németország szétzúzásában, következetesen folytatja a harcot a fasizmus maradványai ellen, annak végső megsemmisítéséig.

Új Szó