A világháború az olyan apró településeket sem kímélte, mint amilyen a szigetközi község. Még az 1945 áprilisában ezen a területen zajló utóvédharcok is követeltek halálos áldozatokat. Mind a templom, mind az iskola súlyos károkat szenvedett.

„A háborús károkra vonatkozólag tisztelettel jelentem, hogy Püski és Dunaremete között 1945. április 1-jén, húsvét napján 1 napig tartó utóvédharc volt, többen elestek, Dunaremetén 21, Püskin 6, Kisbodakon 2 az elesettek száma.

A püski templomtorony falát 1 aknalövedék érte, meglehetős mély bevágással, az ablakok betörtek jórészben; a gyertyákat a plébániáról, sőt még a templomból is elvitték, a húsvéti gyertyát is. A plébánia tetőzetét szintén egy aknalövedék találta [el], nagy vészt csinált, az egész cserepezést tönkretette, a mennyezet is megsérült. [...]

Dunaremetén a kelyheket összetörték, zöld és kék casulát [kazula, miseruha – a szerk.], valamint egy albát [fehér színű miseing – a szerk.] elvittek vagy felhasználtak. Püskin az egyik iskolaépület szintén aknalövedéket kapott, [a] folyosóoszlopot ledöntötte, és a melléképületben is kárt tett. A plébániáról, mivel személyesen senki sem volt a házban, az összes órát, misebort, háztartáshoz szükséges zsiradékot [el]vitték.

Ezek volnának főbb vonalakban, amik az egyházi intézményekre vonatkozólag a 221. számra jelentendők.”

Takáts György plébános