1945. február 13-án Budapest elesett, a Vörös Hadsereg bevonulhatott a fővárosba. A lakosságnak a második világháború egyik leghevesebb városostroma után továbbra is szembe kellett néznie a nélkülözéssel. Budapesten súlyos helyzet uralkodott, a sebesült, éhező, fázó lakosságot szervezett úton kellett ellátnia a debreceni kormánynak, amelynek nyugat felé indított, élelmiszerrel megrakott vonatszerelvényei a visszajelzések szerint nem érkeztek meg maradéktalanul.

Éles ellentétek a budapesti hírek és a debreceni adatok között

Budapest közellátása hovatovább rejtélyekben gazdag regénnyé bővül. A fővárosból érkező magánértesülések egyöntetűen arra vallanak, hogy Budapest ellátása nem javul, az éhínség veszélye nem enyhül. Hivatalos értesítés Budapestről alig érkezik Debrecenbe a közellátás helyzetéről.

A főváros súlyos helyzetének az oka talán abban is keresendő, hogy a németek pusztításai következtében hiányzik a közvetlen összeköttetés Budapest és Debrecen között. A Debrecenben székelő kormány igyekszik enyhíteni a budapesti válságot, amiről azonban Budapest alig szerez tudomást.

A legutóbb Debrecenben megtartott pártközi értekezleten Budapest kiküldöttjei előadták, hogy a fővárosba negyven vagon futott be élelmiszerrel megrakva. A közellátás[ügy]i miniszter viszont 171 vagonról tett jelentést. A pártközi értekezlet óta a múlt hét csütörtökéig Faragho Gábor közellátásügyi miniszter adatai szerint további százkilencven vagon, Budapestnek szánt élelmiszert tart nyilván a közellátás[ügy]i minisztérium.

A szállítmányokban liszt, kenyér, vágómarha, borsó, baromfi, napraforgóolaj, burgonya, sertés és hagyma volt. Természetesen még nem lehet tudni, hogy ebből a mennyiségből hány vagon élelmiszer futott be. Azok a szerelvények, amelyeket orosz katonák kísértek, megérkeztek Budapestre.

A budapesti éhínség enyhítésére összegyűjtött szállítmányok útnak indítására nemcsak vagonokra, hanem igásfogatokra is szükség van. A vasútvonaltól távol eső falvakból szekéren kell az állomásra vinni a küldeményeket. A közellátás[ügy]i minisztérium az orosz katonai parancsnokságtól kért igásfogatokat. Erre vonatkozóan a minisztérium nemcsak ígéretet kapott, hanem a katonai parancsnokságok figyelembe veszik a vagonokra vonatkozó kéréseket is, és rendelkezésre bocsájtják a szükséges tehervagonokat.

Budapest éhezik, de a közellátás[ügy]i minisztérium adatai szerint vidéken 2410 vagon burgonyát, 277 vagon gabonát és 117 vagon hagymát tárolnak. A nagy mennyiségű burgonyát csak akkor indíthatják útnak, ha az időjárás megenyhül. Erre már rövidesen sor kerülhet.

Budapest segítségért kiált, a közellátás[ügy]i miniszter viszont állítja, hogy igyekszik élelmiszert küldeni a fővárosba. Ez a kérdés haladéktalanul elbírálandó abból a szempontból, hogy Budapest érdekében megtörténik-e minden, ami adott viszonyok között megtehető. A budapesti hírek és a debreceni adatok éles ellentétben állnak egymással. A kormány sürgős feladata, hogy ezt a kérdést tisztázza.

Tiszántúli Népszava