Megkezdődik az Ideiglenes Nemzetgyűlés hatnapos budapesti ülésszaka. — A Nemzetgyűlés becikkelyezi az év során hozott törvényeket. 1945. évi I. tv. az állami szuverenitásról; 1945. évi III. tv. a Nemzeti Főtanácsról; 1945. évi IV. tv. a Németországnak szóló hadüzenetről; 1945. évi V. tv. a fegyverszüneti egyezményről; 1945. évi VI. tv. a földreformról; 1945. évi VII. tv. a népbíráskodásról.