Lemond a Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök vezette kabinet, és Tildy Zoltán kap kormányalakítási megbízatást. Kormányának tagjai: államminiszterek Dobi István (FKgP), Rákosi Mátyás (MKP), Szakasits Árpád (SZDP); belügy Nagy Imre (MKP), földművelésügy Kovács Béla (FKgP), honvédelem Tombor Jenő (FKgP), igazságügy Ries István (SZDP), iparügy Bán Antal (SZDP), kereskedelem- és szövetkezetügy Rónai Sándor (SZDP), közellátásügy Bárányos Károly (párton kívüli), közlekedésügy Gerő Ernő (MKP), külügy Gyöngyösi János (FKgP), népjólét Molnár Erik (MKP), pénzügy Gordon Ferenc (FKgP), tájékoztatásügy Balla Antal (FKgP), újjáépítés Antall József (FKgP), vallás- és közoktatásügy Keresztury Dezső (NPP).