B-17-es amerikai bombázó magyarországi bevetésen.

A zalaegerszegi pályaudvaron megsemmisül a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményének javát szállító vonatszerelvény.

Életének 61. évében, Esztergomban váratlanul meghal Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. — A következő napokban Grősz József kalocsai érsek hívja össze a római katolikus püspökkari konferenciát.

Pusztaszeren ünnepélyes keretek között megkezdik a földreform-rendelet végrehajtását.

Befejeződik az újjászervezett Budapesti Nemzeti Bizottság kétnapos ülése. A Bizottság elnökévé Szakasits Árpádot (SZDP) választják.

Hátszegi-Hatz Ottó vezérkari ezredes, Budapest szovjet városparancsnoka mellé rendelt összekötőtiszt e napon kelt jelentésében a következőket írja: „4-5 nap óta Budapesten ismét tömegesen hurcolják el a férfilakosságot. Egyes épülettömböket körülzárnak, és a férfiakat 18–50 évig állítólag igazoltatás céljából először a GPU- [helyesen: NKVD-] parancsnokságokra, majd ismeretlen helyre viszik. Az elhurcoltak közül csak kevesen térnek vissza otthonukba. Kérek sürgős intézkedést a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál.”

Szálasi Ferenc „nemzetvezető” közvetlen munkatársaival vonaton elhagyja Kőszeget, és Ausztriába, Salzburg környékére menekül.

Az INK rendeletet ad ki az Országos Gazdasági Tanács felállításáról. Elnök Oltványi Imre (FKgP), az MNB elnöke, főtitkára Antos István (MKP).

A szovjet csapatok elfoglalják Zalaegerszeget és Szombathelyt.

Sopronban egy légitámadás során meghal Csik Ferenc örökös magyar bajnok, az 1936-os berlini olimpián a 100 m-es gyorsúszás győztese.