A Debreceni Református Kollégium

Délután 14 órakor a debreceni református kollégium oratóriumában összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés. Megalakulásakor azonnal „a magyar állami szuverenitás kizárólagos birtokosának” nyilvánítja magát. Elnökévé Zsedényi Béla jogászprofesszort, alelnökévé Juhász Nagy Sándor ügyvédet és Sántha Kálmán orvosprofesszort választják. A mindössze 44 településről behívott 230 képviselő pártállás szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: Magyar Kommunista Párt: 90 (39%); Független Kisgazdapárt: 56 (24%); Szociáldemokrata Párt: 43 (19%); Nemzeti Parasztpárt: 16 (7%); Polgári Demokrata Párt}: 13 (6%).

Az ország másik, még németek uralta részén Szálasi Ferenc „nemzetvezető” és közvetlen környezete Farkasgyepűről Kőszegre települ.